Steunstichting Gendt - Doornenburg
Recente Tweets

AANMELDINGSFORMULIER

 

Naam rechtspersoon:………………………………………………………………………………………………………………………


Naam contactpersoon:…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Schriftelijke motivering van de aanvraag (thema, duur en kosten

Project: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Zijn er meerdere instanties benaderd (subsidie):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Is er een begeleidingscommissie en zo ja, uit wie bestaat deze en vindt er evaluatie plaats:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Wat is het gevraagde subsidiebedrag en hoeveel zal de eigen rechtspersoon zelf bijdragen of via derden toegekend krijgen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 - Meesturen van een uittreksel uit het handelsregister en goedgekeurde jaarstukken van de laatste twee jaar.

 - Meesturen van een offerte van een leverancier.